Върни се горе

Днес, петък, 19 август, министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски ще посети областите Враца и Монтана, където ще се запознае с проблемите на лечебните и здравни заведения и медицинското обслужване на населението, предизвикани от наводненията в региона.

С техните ръководства министър Гайдарски ще обсъди необходимите мерки за ликвидиране на нанесените щети и възстановяване на нормалната работа.

След падналите обилни дъждове и причинени бедствия здравната мрежа в област Враца и Монтана вече функционира нормално.Не са нанесени сериозни поражения на сградния фонд. Всички райони са достъпни за екипите на Центровете за спешна медицинска помощ. За времето от 10 до 18 август в област Враца са регистрирани 20 случая на стомашно-чревни заболявания, а в област Монтана - 35 случая на стомашно чревни-заболявания и 1 случай на хепатит. В районите се провеждат мероприятия по дезинфекция на обществени и частни жилищни сгради.

 

Вследствие на възникналите природни бедствия през август са нанесени сериозни щети на сградния фонд, медицинското и немедицинското оборудване и имущество на 21 лечебни и здравни заведения в засегнатите райони - Центровете за спешна медицинска помощ в София, Пловдив, Враца, Смолян, Плевен; държавните психиатрични болници в Севлиево, Нови Искър; университетската болница в Плевен; областните болници във Враца, Пловдив, Стара Загора, Ямбол; специализирани болници за долекуване и рехабилитация и други.

По предварителни данни на МЗ общата сума за извършване на неотложно-възстановителни дейности на засегнатите лечебни и здравни заведения, за възстановяване и закупуването на медицинско и немедицинско оборудване, имущество, лекарства, ваксини и дезинфектанти е в размер на 4,5 млн. лв.

В Министерството на здравеопазването бе създадена необходимата организация за управление на медицинското осигуряване на пострадалото население. Проблемни при възникналите бедствия в кризисните райони бяха затруднената комуникация и медицинска евакуация на нуждаещите се. Медицинската евакуация на спешно болни, болни на хемодиализа, на пострадали и бедстващи граждани до съответните болници бе реализирана съвместно със сили и средства на МЗ (центровете за спешна медицинска помощ), Държавна агенция “Гражданска защита”, МВР и МО.Чрез офиса на Световната здравна организация в София е организирано и постоянно взаимодействие със СЗО за оказване на помощ при необходимост.

Природните бедствия в засегнатите области са потенциална опасност за възникване и разпространението на чревни инфекции (ентероколити, дизентерия, хепатит А, салмонелоза и др.). След анализ и оценка на информацията от бедстващите региони МЗ предприе незабавни мерки за недопускане възникването на епидемии. Дадени са конкретни предписания на ДА “Гражданска защита” и ВиК-дружествата за извършване на превантивни дейности с цел недопускане възникването и разпространението на заразни болести сред населението. След разпореждане от МЗ регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве предприеха извършването на учестен контрол върху качеството на питейната вода в населените места с непрекъснато водоснабдяване, както и извършването на дезинфекция на питейната вода при необходимост.

Инфекциозните клиники и отделения в страната от националната здравна мрежа са в готовност за приемане и лечение на завишен поток от болни.Те разполагат с необходимите за това диагностикуми, лекарства и водно-солеви разтвори.

По указания на Националния медицински координационен център са предприети съвместни мерки за събиране и предаване на екарисаж на удавени животни и провеждане на дезинфекциозни мероприятия.

Към момента няма завишаване на инфекциозната заболяемост в страната.

МЗ е в постоянно взаимодействие и координация с другите ведомства и институции по ликвидиране на последствията в кризисните райони.

Сподели в: