Върни се горе

В петък, 2 септември, министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски ще участва в годишната среща на ректорите на Медицинските университети в страната, която се провежда в курортния комплекс “Албена”.

На Междуректорското съвещание ще се дискутират въпроси, свързани с унифицирането на приемните изпити за кандидат-студенти във Висшите медицински училища, регламентирането и правилата за провеждане на продължителното обучение по медицина и стоматология, проблеми на специализацията, проблеми на университетските болници и тяхното управление.

Ще бъде обсъдено и бъдещето на медицинските колежи, който е свързан с изпълнението на преговорните ангажименти за присъединяването на страната ни към ЕС. Според поетите ангажименти образователно-квалификационната степен “специалист” за специалностите “Медицинска сестра” и “Акушерка” трябва да се промени в образователно-квалификационна степен “Бакалавър”, тъй като досегашната степен (“специалист по...”) не съществува в страните-членки на ЕС. За целта се предвижда медицинските колежи да бъдат преобразувани във факултети или филиали на висшите училища. Промяната е важна стъпка към изравняването на изискванията за обучение по тези специалности в България с европейските директиви. Тази хармонизация се прави с изменения и допълнения на Закона за здравето, проектозакон за които вече се разглежда в Народното събрание.

Сподели в: