Върни се горе

В сряда, 31 август, от 11.00 часа министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски и заместник-министърът на здравеопазването д-р Емил Райнов ще се срещнат с представители на неправителствени организации за защита правата на пациентите.

В разговора ще бъдат дискутирани проблемите на пациентите и тяхното решаване, приоритетите на новото ръководство на МЗ за подобряване на медицинското обслужване в интерес на пациентите, активизиране на партньорството на неправителствените организации с МЗ и другите здравни институции.

След приключване на срещата (около 12.00 часа) ще се проведе пресконференция.

За участие в срещата са поканени ръководствата на Конфедерация “Защита на здравето”, която обединява 14 пациентски организации, на Българската асоциация за защита правата на пациентите, на най-големите организации, обединяващи пациенти с различни заболявания - като сдруженията на жените с онкологични заболявания, и други.

Новото ръководство на Министерството на здравеопазването обяви, че поставя пациента в центъра на водената национална здравна политика. Заявените намерения са за обръщане на МЗ към проблемите на пациентите, за приобщаването им към вземането на решения и контрола върху изпълнението им в различните етапи и процеси на здравната система, за по-активно партньорство между МЗ и неправителствените организации, за промени в нормативната база, които да гарантират по-добро медицинско обслужване на българските граждани и по-добра защита на техните права и интереси.

Сподели в: