Върни се горе

Днес, петък, 26 август, министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски ще посети Пловдив, където ще се запознае с проблемите на лечебните заведения, предизвикани от природните бедствия, както и с необходимите мерки за ликвидиране на щетите.

Министър Гайдарски ще посети най-засегната от бедствията болница в Пловдив - Многопрофилната болница за активно лечение “Пловдив”. По предварителна оценка за ремонтно-възстановителни дейности на сградния й фонд, закупуване на медицинско и немедицинско имущество, консумативи и медицинска апаратура (рентгенови апарати) са необходими над 1,6 млн. лв. Щети са причинени и на сградата и апаратурата на Центъра за спешна медицинска помощ и Регионалния център по трансфузионна хематология. За възстановяването им са необходими над 150 000 лв.

Над 4,2 млн. лв. са необходими за извършване на неотложно-възстановителни работи в пострадалите лечебни и здравни заведения в страната и за закупуване на необходимото им оборудване, апаратура и лекарства.

Сподели в: