Върни се горе

По покана на министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски днес, 13 юли, се проведе среща с ръководителите на двата представителни синдиката у нас – с президента на КНСБ д-р Желязко Христов и президента на КТ „Подкрепа” д-р Константин Тренчев.

На срещата бяха обсъдени здравните и социалните проблеми в системата на здравеопазването у нас, в контекста на възникналата ситуация в МБАЛСМ „Пирогов”. Дискутирани бяха проблемите, свързани с финансирането и организацията на работа в цялата система на спешната помощ у нас, както и конкретно предприетите от МЗ действия за подобряване на дейността и финансовото стабилизиране на „Пирогов”.

Министър Гайдарски информира президентите на двата представителни синдиката за направеното от МЗ за разрешаване на проблемите в „Пирогов”, за поетите ангажименти за промени във финансирането на болницата (допълнително заплащане за скъпоструващите тежки случаи, нова инвестиционна програма), както и за позицията на министерството за необходимостта от преструктуриране и оптимизиране на дейността на лечебното заведение. Министър Гайдарски заяви, че въпреки направените от страна на МЗ компромиси в болницата бе обявена стачка. Според МЗ тя е незаконна, тъй като Стачният комитет не е изпълнил изискванията съгласно Закона за уреждане на колективните трудови спорове.

За цялостно решаване на социалните проблеми в системата на спешната помощ, министър Гайдарски свиква Национални преговори с представителните синдикати по проблемите на спешната медицинска помощ у нас, които ще започнат в четвъртък, 19 юли.

За тази дата министър Гайдарски насрочи първото заседание по тези проблеми на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в сферата на здравеопазването. Заседанието ще последва дебата по проблемите в спешната помощ, организиран от КНСБ на 18 юли, в който ще участват представители на КТ „Подкрепа”, работодателите, на изпълнителната и законодателната власт.

Национална преговори с представителните синдикати ще се проведат по проблемите на работещите и в останалите сфери на здравеопазването, които са на бюджетна издръжка в хода на процедурата за приемане на бюджет 2008 г. След системата на спешната помощ министър Гайдарски ще свика поредица от Отраслови съвети, на които ще бъдат обсъдени здравно-социалните проблеми в системата на домовете за медико-социални грижи за деца, хемотрансфузионните центрове, психиатричните болници и останалите структури, финансирани от бюджета.

Сподели в: