Върни се горе

Днес, 11 юли, министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски определи нови членове на Съвета на директорите на Многопрофилната болница за активно лечение и спешна медицина „Пирогов”.

С извършените промени Съветът на директорите на „Пирогов” е в състав:
      - д-р Матей Матеев, заместник-министър на здравеопазването
      - ст. н. с. ІІ ст. Владислав Христов (в момента изпълняващ длъжността изпълнителен директор на „Пирогов”)
      - ст. н. с. ІІ ст. д-р Александър Червеняков
      - ст. н. с. ІІ ст. д-р Иван Поромански
      - г-жа Весела Димитрова (представител на Министерството на финансите).

Предстои промените в Съвета на директорите на „Пирогов” да бъдат вписани в Търговския регистър.

Сподели в: