Върни се горе

Преговарящите страни – Националната здравноосигурителна каса, Българският лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз, да намерят общ език, да се обединят около обща позиция и да се договорят за основните принципи, за да се не се повтарят срамните сцени от миналата година, които не са в интерес на хората и изпращат лоши сигнали в обществото.

Това призова министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски, който участва в проведената днес, 19 юни, среща, с която бе даден стартът на преговорите за Националния рамков договор за 2008 г.

Съгласно закона, министърът на здравеопазването приподписва Националния рамков договор, с което гарантира неговата целесъобразност.

В изказването си по време на срещата министър Гайдарски отново подчерта своята позиция, че отделяните средства от БВП за здравната система не са достатъчни за задоволяване на здравните потребности на хората. Той заяви, че проблемът за увеличаване на финансирането на здравеопазването трябва да се постави остро при приемането на бюджета за 2008 г. Според министър Гайдарски обаче, преговарящите страни могат да съдействат за повишаване на финансирането, като изработят обща позиция и реалистични искания към бюджета, с които да се аргументира размерът на допълнителния ресурс, необходим на системата.

Министър Гайдарски се обяви за ясно и прозрачно договаряне между участниците в процеса.

Сподели в: