Върни се горе

От 14 до 23 май 2007 г. българската правителствена делегация, водена от министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски ще вземе участие в 60-ата сесия на Световната здравна асамблея. В нея ще вземе участие д-р Валери Цеков, заместник-министърът на здравеопазването.

60-ата сесия на Световната здравна асамблея (СЗА), която представлява Общото събрание на Световната здравна организация (СЗО), ще се проведе от 14 до 23 май в Двореца на нациите в Женева, Швейцария.

Световната здравна асамблея е върховният, вземащ решения орган на СЗО. Основната му функция е да определя политиките на организацията. Асамблеята ръководи финансовата политика на СЗО, разглежда и одобрява предложения бюджет. На сесиите се обсъждат докладите на Изпълнителния съвет и се дават указания относно проблеми, за които може да се изискват по-нататъшни действия, проучване, изследвания или доклади.

В Асамблеята участват делегации, ръководени от министрите на здравеопазването от всичките 193 страни-членки на СЗО, представители на различни специализирани агенции и организации от системата на ООН, представители на правителствени и неправителствени организации, официални наблюдатели.

Българската правителствена делегация за участие в сесията се ръководи от министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски.

Основна тема на дискусиите в пленарна зала на 60-ата сесия на СЗА ще бъде международната здравна сигурност. На нея ще бъдат посветени и обръщенията на специалните гости на сесията при нейното откриване. Ще бъдат обсъдени въпроси, свързани със заплахите за здравето, които не познават граници, тъй като в глобализирания свят появяващите се епидемии пресичат националните граници и заплашват общата ни сигурност.

Друга основна тема акцентира върху инвестицията в здраве като основа за по-безопасно бъдеще. Позицията на СЗО е, че всяка държава трябва да инвестира в здраве и да изгражда свой капацитет за превенция на новите и съществуващите заплахи, като укрепва системата на общественото здраве. Влизането в сила през юни 2007 г. на Международните здравни правила ще подпомогне изграждането и укрепването на ефективните механизми за ответни реакции на национално и международно равнище.

По време на сесията ще бъде дискутиран въпросът как готовността и бързата ответна реакция подобряват международната здравна сигурност. Заплахите за международната здравна сигурност са много и разнообразни, те включват внезапни сътресения върху здравеопазването и икономиките в резултат на появяващи се заболявания като ТОРС и птичи грип, хуманитарни кризи, биотероризъм и други остри здравни рискове. Справянето със здравните ефекти на тези заплахи изисква колективна работа за подобряване на готовността и за ефективна ответна реакция, когато се появят бумове на тези заболявания, смятат в Световната здравна организация.

Акцент в сесията на СЗО е и темата за здравето като сигурност, несигурността води до лошо здраве. ХИВ/СПИН е типичен пример за това колко зависими един от друг са здравето и сигурността.

Делегациите на участниците в 60-ата сесия на СЗА ще дискутират и по темата как СЗО прави света едно по-безопасно място за живеене. Сигурността на всички държави зависи от капацитета на всяка една от тях да работи ефективно срещу заплахите за здравето. Реакцията на СЗО по отношение на ТОРС и птичия грип ясно показва способността за координация и значението на международната здравна сигурност, отчита международната здравна общност. Международното сътрудничество между развитите и развиващите се държави, повишеното фокусиране върху обмен на информация и укрепване на системите на общественото здраве са ключа за предотвратяване избухването на инфекциозни заболявания. Ръководната роля на СЗО в тази насока е съществена.

60-ата сесия на Световната здравна асамблея ще приеме резолюции по 10 основни въпроси:
-      Контрол над туберкулозата: напредък и дългосрочно планиране
-      Устна хигиена: план за действие за промоция и цялостна превенция на заболяването
-      Промоция на здравето в глобализирания свят
-      Ролята и отговорностите на СЗО в здравните проучвания и изследвания
-      Птичи и пандемичен грип: прилагане на международните здравни правила 2005 г.
-      Дребна шарка: унищожаване на запасите от вируса на вариола
-      Малария - предложение за обявяване на ден за борба с маларията
-      Здравни системи – системи за спешна медицина
-      Полиомиелит: механизъм за управление на потенциалните рискове за изкореняването му
-      Стратегии, основани на данни и интервенции за намаляване на вредите, причинени от алкохол.

Българската делегация ще даде положителна оценка на представените документи по основните въпроси от дневния ред, ще подкрепи предложените резолюции и ще гласува в съответствие с общата позиция на страните-членки на Европейския съюз.

Сподели в: