Върни се горе

Министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски се срещна днес, 3 май, с новоназначените изпълнителни директори на четири болници със 100% държавно участие.

Те са:
- Доц. Татяна Червенякова – новият изпълнителен директор на Специализираната болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести „Проф. Иван Киров”, София (която е и национален консултант по инфекциозни болести);
- Д-р Мария Екимова – новият изпълнителен директор на Специализираната болница за активно лечение по детски болести, София;
- Д-р Петранка Троянова – нов изпълнителен директор на Специализираната болница за активно лечение по онкология, София;
- Д-р Александър Алексиев - новоназначеният директор на Специализираната болница за активно лечение по белодробни болести, Перник.

Министър Гайдарски и ръководството на МЗ обсъдиха с новоназначените директори възможностите за развитие на четирите болници и тяхното място в изпълнението на националната здравна политика, мениджърските им планове и виждания за подобряване на медицинската дейност и финансовите показатели на лечебните заведения. Целта ни е обща – модернизиране на здравната система и повишаване на качеството на медицинското обслужване на българските граждани, подчерта министър Гайдарски.

Министерството на здравеопазването проведе конкурси за управление на 21 лечебни заведения със 100% държавно участие, на които договорите за управление изтичат през 2007 г.

В 14 болници се запазват досегашните изпълнителни директори или управители. В 4 болници ръководителите са нови, 1 конкурс е прекратен поради липса на кандидат. За две болници няма класиран кандидати и затова е обявено провеждането на нови конкурси.

Четиримата нови директори спечелиха обявените конкурси с представянето на ясна платформа за работа и развитие на лечебното заведение.

Сподели в: