Върни се горе

На 19 и 20 април (четвъртък и петък) министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски ще участва в неформална среща на министрите на здравеопазването на страните-членки на Европейския съюз. Тя се организира в рамките на германското председателство на ЕС и ще се проведе в гр. Аахен, Германия.

Основна тема на министерската среща е трансграничното предоставяне на здравни услуги в Европейския съюз. Ще бъдат обявени резултатите от проведените обществени консултации on-linе, както и ще бъдат представени обобщените резултати от над 2700 становища от страните-членки и заинтересовани организации.

Дискусиите по време на неформалната среща на министрите на здравеопазването от ЕС ще бъдат насочени към поетия ангажимент от Европейската комисия в политическата програма за 2007 г. да изработи и предложи “Рамка на Общността за безопасни, по-ефикасни и висококачествени здравни услуги”, която да компенсира изключването на здравните услуги от Директивата за услугите.

Предстои дискусия по предоставянето на здравни услуги в чужбина (телемедицина, дистанционно поставяне на диагнози, лабораторни анализи), лечение в чужбина – за случаите, когато пациентите отиват да се лекуват в държава-членка, в която не плащат здравни осигуровки, постоянно присъствие на доставчик на услуги от друга държава-членка на ЕС и временното движение на медицински специалисти.

По-добрата информираност на пациентите и медицинските специалисти за начините на предоставяне на лечение, отговорност при причиняване на вреди в резултат на извършено лечение и идентификация на институциите и техните отговорности са области, за които ще се търсят възможности за подобрение. Предмет на европейски дебат е и осигуряването на достъп до всякакви здравни услуги за краткосрочен престой в друга държава-членка при туризъм, което е от особено значение в някои райони на ЕС.

За подобряване на националните здравноосигурителни системи се предлага създаване на Европейски мрежи от референтни центрове, обмяна на данни и анализи, чрез мониторинг и сътрудничество в различни по-тесни области и използване на оценка на въздействието върху здравния сектор. Подкрепата от страните-членки включва обучение и обмен на информация, мнения, опит, добри практики. Към момента мобилността на пациентите в рамките на ЕС е по-малко от 1%.

В рамките на срещата ще бъде представена и информация за пандемичната подготовка на държавите-членки на Европейския съюз.

Сподели в: