Върни се горе

В сряда, 20 декември, от 11.00 ч. министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски ще посети Клиниката по психиатрия към МБАЛ “Александровска”.

Посещението му е част от програмата, която Министерството на здравеопазването осъществява за реформа в областта на психичното здраве и за подобряване на медицинското обслужване в тази сфера. То е и по повод започващия основен ремонт на Клиниката по психиатрия, който се изпълнява по линия на Заемното споразумение със Световна банка.

Реформата в областта на психичното здраве е приоритетна задача в политиката на МЗ, насочена към намаляване на институционалната зависимост на лицата с психични разстройства, интеграция и равнопоставеност на психиатричната помощ с останалите медицински направления, преминаване към грижи и услуги за психично болните в общността и хуманизиране на лечението им.

В началото на 2007 г. стартира основен ремонт на клиниките по психиатрия и неврология в МБАЛ „Александровска”. Очакваният бюджет за строително-монтажните работи е на стойност 2,2 млн. евро, които се осигуряват от Световна банка по линия на изпълнявания от МЗ проект „Реформа в здравния сектор”. Предвижда се първият етап да бъде завършен през март 2008, а вторият – през юни 2008 г.

Предстоящата реконструкция ще предостави необходимите условия за лечение, съответстващи на световните изисквания за болнично обслужване на психично болни.

Сподели в: