Върни се горе

Днес, сряда, 6 декември, в 11.30 ч. в Специализираната болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Майчин дом” ще бъдат открити три нови звена – Център по молекулна медицина, Национална генетична лаборатория и Обща послеродова клиника.

В тържествата ще участва министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски.

Чрез новите структури на „Майчин дом” в страната ни навлиза едно от най-новите направления в съвременната наука и практика – молекулната медицина. Според Световната здравна организация през 21 век ще нараснат неимоверно медицинските изследвания, които са насочени към болестните механизми и лечение на клетъчно и молекулно ниво, а това е „молекулна медицина”.

Генетичните заболявания остават значим обществен и социален проблем, предизвикателство за лекарите и медицинските специалисти, за социални работници, педагози, родители и болни, сериозна отговорност в социално-икономически, медицински, педагогически и морален аспект. Ранното откриване на генетичните заболявания, профилактиката и лечението им са основен приоритет в приетата Национална генетична програма 2006-2007. Новооткритите звена в СБАЛАГ „Майчин дом” позволяват ранна диагностика и лечение на генетичните заболявания и подпомогнат политиката на МЗ за намаляване на социално-значимите заболявания.

Обновяването на болничната база на СБАЛАГ „Майчин дом” ще допринесе за повишаване на качеството на медицинското обслужване на българските граждани, в съответствие с европейските критерии и изисквания.

Сподели в: