Върни се горе

В понеделник, 9 октомври, в 14.30 часа министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски ще открие ремонтираната Клиника по неонатология в Специализираната болница за активно лечение по детски болести.

Клиниката по неонатология в Университетската детска болница е специализирана за високотехнологично интензивно лечение на рискови новородени деца. В нея денонощно се хоспитализират новородени деца от родилните заведения на София, Западна България и трудни за диагностика случаи от цялата страна.

Със средства, осигурени от Министерството на здравеопазването и спонсори бе извършен основен ремонт на клиниката. Вложените съвременни материали и средства в реанимационните зали осигуряват голяма функционалност, по-добри ергономични условия и намаляват риска от вътреболнични инфекции.

След основния ремонт Клиниката по неонатология отговаря на съвременните изисквания за интензивно лечение на високорискови новородени деца и на европейските стандарти в областта на неонатологията.

Сподели в: