Върни се горе

Министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски ще се срещне днес, сряда, 13 септември, с представители на неправителствени организации на пациенти с онкологични заболявания, специалисти по онкология, общественици.

Срещата се организира в рамките на Шестия конгрес на Балканския съюз по онкология, под патронажа на г-жа Зорка Първанова и под мотото «Да се живее с рак на Балканите». Тя ще се проведе в залата на Националния исторически музей в Бояна от 16.00 часа.

Основните теми на Шестия конгрес на Балканския съюз по онкология са свързани с проблемите на основни ракови локализации - рак на гърдата, на белия дроб, на дебелото черво. Ще се дискутира тяхната профилактика, диагностика и лечение, проследяването и качеството на живот на хората с тези заболявания. Лекции по тези въпроси ще изнесат водещи учени от Великобритания, Германия, Италия, Гърция и други. На форума ще бъдат поставени въпроси и за ролята на специалистите по здравни грижи при онкологично болните.

По данни от Националния раков регистър към момента са регистрирани общо над 230 000 болни от злокачествени заболявания. Откриваните нови случаи са близо 31 000 годишно, близо 16 000 души с онкологични заболявания умират годишно. Най-честите локализации при мъжете са рак на белия дроб, колоректален карцином и рак на простата, а при жените – рак на гърдата на матката и на шийката на матката.

Сред приоритетите в политиката на Министерството на здравеопазването е засилване на профилактиката на социално-значимите заболявания, включително онкологичните. Този приоритет е заложен и в проекта на Национална здравна стратегия 2007-2012 г. Осъществяването на профилактични, скринингови програми подпомага ранното откриване и диагностициране на заболяването и увеличава шансовете за лечение. Тревожна е тенденция у нас за късно откриване на рака на гърдата – в трети и четвърти стадий, което достига 50% от случаите.

За периода 2001 – 2006 г. се осъществява Национална програма за профилактика на онкологичните заболявания, като до края на 2005 г. за нея са осигурени и разходвани над 2,2 млн. лв. През 2006 г. от МЗ са предвидени 430 000 лв. за финансово обезпечаване на дейностите по програмата, от които 100 000 лв. за закупуване на мамографски филми и 330 000 лв. за апаратура.

МЗ активно участва в организирането и провеждането на ежегодната Национална кампания за борба с рака на гърдата, като целта е тези профилактични прегледи да се провеждат през цялата година. През 2005 г. по време на кампанията са прегледани около 40 000 жени, новооткритите случаи са 125.

В изпълнение на Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства, МЗ стартира кампания за провеждането на профилактични гинекологични прегледи на здравнонеосигурени жени от ромски произход. Реализацията й започна в Бургаска област през август, през следващата седмица такива прегледи ще се проведат в област Видин, а през ноември - в област Монтана.

По реда на Наредба 34 МЗ осигурява скъпоструващи лекарства за лечение на пациенти с онкологични заболявания.

Сподели в: