Върни се горе

Министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски ще участва в срещата на ректорите на висшите медицински училища, която ще се проведе на 1 и 2 септември (петък и събота) във Варна.

На срещата ще бъдат дискутирани взаимоотношенията между университети и университетските болници при обучение на студенти, специализанти и докторанти, а така също проблемите на следдипломното обучение и на непрекъснатото обучение на общопрактикуващите лекари и специалистите от доболничната помощ, новата организация на учебния процес по специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка”, произтичащи от промените в Закона за здравето и приетите нови наредби за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по тези специалности. Ще се обсъди и статутът на университетските болници и предложения за подобряването му.

Сред темите на годишното ректорско съвещание са и промените в нормативната уредба в областта на признаването на дипломи, удостоверения и други доказателства за професионална квалификация по медицинска професия и специализация, както и други теми, актуални за висшето образование по медицински специалности у нас с оглед членството на страната ни в ЕС.

В събота, 2 септември, министър Гайдарски ще вземе участие и в Х-ата юбилейна Варненска лекарска среща. Тя се организира от Национален алианс „Живот за България”, Асоциацията на работодателите в здравеопазването, Асоциацията на болниците в България и е под патронажа на министъра на здравеопазването.

Сподели в: