Върни се горе

В четвъртък, 6 юли, министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски заминава за участие в съвместна Неформална среща на министрите на заетостта, социалната политика и здравеопазването, която се провежда от 6 до 8 юли в Хелзинки.

Срещата се провежда в рамките на финландското председателство на ЕС, коeто страната пое на 1 юли тази година.

Сред основните теми, които ще се обсъждат по време на форума, са общите бъдещи предизвикателства към страните от Европа, наложени от глобализацията, развитието на технологиите и демографските изменения и свързаните с тях проблеми в областта на заетостта, социалната и здравната политика.

В срещата ще участват министрите на заетостта, социалната политика и здравеопазването от европейските страни, представители на Европейската комисия и Европейския парламент.

Целта на финландското председателство на Европейския съюз е да се намери общ перспективен подход за посрещане на проблемите, предизвикани от глобализацията, технологичното развитие и демографските изменения чрез развитие на работната среда и фокусиране върху заетостта, социалната и здравната политика. В тази връзка по време на трите паралелни семинари на срещата ще се дискутират въпроси, свързани с постигане на по-висока производителност чрез развитие на работната среда, удължаване на трудовата кариера със средствата на социалната политика и промоцията на здраве на работното място.

Необходими са решителни действия от страните-членки и Европейската общност за запазване и подобряване на предпоставките за проспериращо общество, засилване на равенството на половете и развитие на европейския социален модел в глобализиращата се икономика.

Ниската раждаемост на стария континент и очакванията за сравнително кратки професионални кариери в сравнение с продължителността на живота поставят въпроса за увеличаване на времето на трудовата заетост, за да се осигури устойчивост на икономиката. За тази цел европейският социален модел трябва внимателно да се реформира и свързаните със стареенето на населението структурни реформи да бъдат дългосрочни.

През последното десетилетие страните-членки на ЕС предприеха широки реформи в законодателството, засягащи социалните придобивки и организацията на услугите. Те бяха насочени към увеличаване продължителността на трудоспособността и отлагане на пенсионирането.

Удължаването на трудовите кариери, промоцията на здраве и подобряване качеството на професионалния живот са решаващи за стабилитета на една икономика. Влошеното здравословно състояние увеличава ранното пенсиониране и необходимостта от медицински услуги за възрастното население. Заболяванията на опорно-двигателния апарат, диабетът, инфекциозните болести, сърдечно-съдовите и психичните заболявания са предизвикателства за живота в работоспособна възраст.

Днес Европа се нуждае от нов начин на мислене и предприемане на мерки с най-голямо въздействие срещу основните заплахи за здравето и развитието на работната среда, е общата позиция, която ще се разглежда на срещата в Хелзинки. Инвестициите в трудовото благосъстояние и здравеопазването са сред приоритетните политики на развитите европейски страни.

Службите по трудова медицина и промоцията на здраве на работното място могат да подобрят здравето по време на работа и да спомогнат за продължителна професионална кариера. Днес повече от всякога трябва да се наблегне върху развитието на условията на труд, здравно и работно благосъстояние като устойчиви елементи в предприятията и другите организации в икономиката, без да се забравят перспективите пред благополучието на човека, се казва в документите на Неформалната среща на министрите в Хелзинки.

Сподели в: