Върни се горе

Във вторник, 30 май, министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски заминава за участие в Срещата на високо равнище, посветена на проблемите на СПИН, която се провежда от 31 май до 2 юни в централата на ООН в Ню Йорк.

По време на заключителното пленарно заседание на 2 юни министър Гайдарски ще представи реалните успехи на страната ни в следването на единна координирана политика по изпълнението на ефективни мерки за задържане на ниското ниво на разпространение на СПИН.

В Срещата на високо равнище в Ню Йорк ще вземат участие държавните глави на 12 страни и министрите на здравеопазването на 65 държави от целия свят.

Основната цел на срещата е да се направи преглед на постигнатите резултати в изпълнението на Декларацията за ангажираност и да се изготвят препоръки за преодоляване на бариерите пред напредъка в осигуряването на универсален достъп до услуги за превенция, лечение, грижи и подкрепа за всички нуждаещи се до 2010 г.

Ще се отправи призив за насърчаване на политическата воля и реалната готовност на правителствата да се включат в глобалния отговор по проблема. Като конкретен резултат от събитието държавите-членки на ООН ще приемат и подпишат Политическа декларация. В нея са заложени ангажиментите за правителствено лидерство, мобилизиране на допълнителни целеви ресурси и постигане на конкретни резултати в борбата срещу СПИН.

На Срещата на високо равнище ще бъде дадена думата на представители на организации от гражданския сектор и за първи път - на човек, живеещ със СПИН.

Приоритетните насоки за действие по проблемите на ХИВ/СПИН бяха представени по време на Регионална консултативна среща на 9-те страни от Югоизточна Европа, проведена на 8-9 март т.г. в Букурещ, Румъния. България бе определена като една от страните в региона, която е модел за изпълнение на целенасочени и ефективни мерки за ограничаване разпространението на СПИН и за осигуряване на адекватно лечение на нуждаещите се. Като такава нашата страна бе номинирана да представи пред Постоянните представителства на страните-членки на ООН в Ню Йорк резултатите от тази среща.

През 2006 г. се навършват 25 години от началото на епидемията от СПИН - една от водещите причини за смърт в световен мащаб днес. Досега над 70 милиона души по света са се инфектирали с ХИВ, повече от 25 милиона от тях вече са починали. Само през 2005 г. са регистрирани 5 милиона нови случаи.

ХИВ/СПИН става все по-сериозен проблем и в региона на Източна Европа и Централна Азия, където около 1.6 милиона живеят с ХИВ. Тези тревожни данни показват, че СПИН не е само заболяване и здравен проблем, а оказва влияние върху икономическия и социалния живот на засегнатите нации и застрашава цялостното човешко развитие.

Правителствата по цял свят осъзнаха необходимостта от организирани и целенасочени действия, за да може да се спре епидемията. През юни 2001 г. на Специална сесия на Генералната асамблея на ООН представители на 189 държави подписаха Декларацията за ангажираност по проблема ХИВ/СПИН. Подписите бяха сложени с надеждата, че се дава реална възможност за успех чрез обединяването на усилията на отделните страни и региони в една глобална инициатива за мащабни спешни мерки за ограничаване на епидемията.

nbsp;България все още е страна с ниско разпространение на ХИВ. От 1986 г. до сега в страната са регистрирани общо 626 случая, въпреки че страната ни се намира в регион с бързо разпространение на епидемията. От началото на 2004 г. с безвъзмездната помощ от Глобалния фонд България успя значително да увеличи достъпа и обхвата на услугите за превенция на ХИВ сред групите в най-висок риск, както и грижите и подкрепата за хората, засегнати от СПИН. България първа в региона създаде мрежа от кабинети за доброволно консултиране и изследване за ХИВ, където услугите се предоставят безплатно и са анонимни.

Сподели в: