Върни се горе

Министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски представи развитието на българското здравеопазване, основните резултати от провежданата здравна реформа, вижданията и предстоящите действия на правителството на България, заложени в проекта на Национална здравна стратегия, на международната конференция на тема «Модернизация на здравеопазването в Централна и Източна Европа», която се провежда във Вашингтон.

Министър Гайдарски представи проекта на Национална здравна стратегия 2007-2012 пред участниците във форума, които представляват 9 страни от Централна и Източна Европа, водещи специалисти от американските научни и медицински среди, от Университета Джорджтаун, Колежа по обществено здраве Джон Хопкинс, Центъра за стратегически и международни изследвания, от международни организации. Изказване по проекта на стратегията по проблемите на общественото здраве направи и заместник-министърът на здравеопазването д-р Атанас Додов.

Министър Гайдарски съобщи, че политиката на българското правителство за развитие на здравната система през следващите години ще е насочена към постигането на 9 стратегически цели. Основните насоки на работа, бъдещите мерки и действия ще бъдат обединени от стремежа да се подобри здравето на нацията чрез предоставяне на качествени и гарантирани здравни услуги. За целта ще се оптимизира здравната мрежа, като се подобри взаимодействието между болничната и извънболнична помощ, преструктурира се и оптимизира работата на болниците. В изказването си министър Гайдарски представи и стратегическите виждания за осигуряване на финансовата стабилност на националната система на здравеопазване чрез усъвършенстване на модела на задължителното здравно осигуряване и стимулиране развитието на доброволното здравно осигуряване. В следващите месеца ще бъде разработен конкретен план за действие по всяка стратегическа цел.

Проблемите на ограничените ресурси и повишените изисквания пред управлението на здравните системи и доставянето на здравни услуги е проблем за всички страни, ние се опитваме да намерим баланса между интересите на отделните компоненти на здравната система, да осигурим балансирано покритие на нуждите от здравеопазване на популационно и индивидуално ниво, каза министър Гайдарски. Той отбеляза и че развитието на процесите на реформа в здравеопазването в България се извършва в рамките на ефективна система на обмяна на опит и сътрудничество с утвърдени международни организации и институции, едни от които са и организаторите на международния форум във Вашингтон.

Поставените в проекта на Национална здравна стратегия цели, предвидените бъдещи действия и мерки получиха активна подкрепа от присъстващите на срещата. В дискусията те подчертаха актуалността и навременното разработване на такъв стратегически документ, както и вижданията за реализацията му. Участниците поздравиха министър Гайдарски за волята на ръководения от него екип да извърши необходимите реформи за модернизирането на българското здравеопазване. От ръководството на Центъра за стратегически и международни изследвания бе изразена готовност за бъдещо съдействие и още по-тясно сътрудничество с Министерството на здравеопазването, за реализиране на поставените цели.

Сподели в: