Върни се горе

Министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски участва в неформална среща на министрите на здравеопазването от ЕС, която се провежда на 25 и 26 април (вторник и сряда) във Виена в рамките на Австрийското председателство на ЕС.

Организатор на неформалната министерска среща е Федералното министерство на здравето и жените на Република Австрия. Федералният министър на здравето и жените на Австрия г-жа Мария Раух – Калат ще открие и ръководи срещата. На нея са поканени министри на здравеопазването от страните-членки на ЕС, на двете присъединяващи се страни - България и Румъния, както и министрите на здравеопазването на Хърватия, Македония, Турция, САЩ и Китай, депутати от Европейския парламент, представители на Световната здравна организация.

Австрийското председателство на ЕС поставя за цел на неформалната среща на министрите да се обсъдят две основни теми - здравословното състояние на жените и диабета. Дискусията ще акцентира върху 6 тежки заболявания, често срещани при жените и за които се счита, че съществуват пропуски в ранното им откриване, изследване и лечение. Това са ендометриозата, остеопорозата, сърдечно-съдовите заболявания при жените, рака на белия дроб вследствие на тютюнопушенето, рака на гърдата и психичното здраве. Тази политика на австрийското председателство е част от общата политика на Европейския съюз за постигане на високо ниво на опазване и съхраняване на здравето на жените.

Като база за дискусията по проблемите на диабета ще бъдат препоръките от проведената на 15 и 16 февруари във Виена Конференция по диабет. В световен мащаб заболелите от диабет са 170 млн. души, като 22,5 милиона са в Европа, което го прави един от най-големите съвременни медицински проблеми. В резултат на дискусиите до юни 2006 г. ще бъде подготвен проект на заключения за борба с диабет тип ІІ..

На 25 април (вторник) министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски и Федералният министър на здравето и жените на Република Австрия г-жа Мария Раух – Калат ще подпишат Работен план между Министерство на здравеопазването на Република България и Федералното министерство на здравето и жените на Република Австрия за периода 2006-2007 г.

Подписването на документа е израз на желанието на двете страни да продължат и да развиват традиционно добрите контакти в сферата на здравеопазването. Планът конкретизира областите и условията за осъществяване на сътрудничеството. В периода 2006-2007 г. двете министерства ще си взаимодействат по проблеми на европейската интеграция, здравната и лекарствена политика, организацията на медицинската помощ и здравния мениджмънт, промоцията на здраве и здравната профилактика, контрола на храните, епидемиологичния контрол на инфекциозните заболявания, информационните системи в здравеопазването, инвестициите в здраве и новите технологии и др.

Предвижда се директно сътрудничество в областта на онкологията, сърдечно-съдовите заболявания, общественото здравеопазване, здравната икономика, трансплантацията на органи и тъкани и др.

Ще бъде подписан и Протокол за сътрудничество между Министерство на здравеопазването на Република България, Федералното министерство на здравето и жените на Република Австрия и Главната асоциация на австрийските институции за социална сигурност за дейности, свързани с въвеждане на електронното здравеопазване в България. Протоколът ще бъде подписан от министрите Радослав Гайдарски, Мария Раух-Калат и председателя на Главната асоциация на австрийските институции за социална сигурност Ерих Ламингер. Сътрудничеството, което ще се осъществява в рамките на протокола, има за цел да подпомогне по-бързото внедряване на информационните технологии, реализирането на програмата за електронно здравеопазване и внедряването на електронни здравни карти в България.

На 27 април (четвъртък) по покана на министъра на здравеопазването на Словашката република д-р Рудолф Заяц, министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски ще посети Братислава, където ще подпише План за сътрудничество между Министерство на здравеопазването на Република България и Министерство на здравеопазването на Словашката република за периода 2006-2008 г.

Планът се подписва на основата на междуправителствено Споразумение за сътрудничество в областта на здравеопазването със Словакия от 1994 г. Двете страни ще си сътрудничат в областта на здравна и лекарствената политика, финансиране на здравеопазването, европейската интеграция, профилактиката на хроничните неинфекциозни заболявания и промоцията на здраве, балнеологията, борбата с наркоманиите.

В Братислава министър Гайдарски ще посети и Общата здравноосигурителна каса.

Сподели в: