Върни се горе

В сряда, 1 февруари, от 9.00 часа министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски ще открие първата национална конференция “Информационни и комуникационни технологии в сферата на здравеопазването”.

Тя се организира от Фондация “Електронно здравеопазване в България” и IDG България с подкрепата на Министерството на здравеопазването и ще се проведе в хотел „Шератон”.

Сред чуждестранните участници във форума, са г-жа Даян Уайтхауз от Департамента по електронно здравеопазване на Европейската Комисия, г-н Марк Ланж, председател на Европейската асоциация по телематика, г-н Рейнхолд Майнц от Министерството на здравеопазването на Германия. В конференцията ще участват представители на Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, държавната администрация, ръководители на болници и частни здравни заведения, експерти по информационните и комуникационни технологии за здравеопазването и водещи технологични компании. Целта е да се постигне диалог между държавните институции, неправителствените организации и експертите относно очакванията и вижданията за развитите на електронното здравеопазване и технологичните възможности за внедряването му у нас.

На конференцията ще бъдат обсъдени тенденциите, политиките и програмите в областта на електронното здравеопазване, европейските планове и инициативи в тази сфера, предимствата и перспективите пред е-здравеопазването, възможностите за публично-частно партньорство при внедряването и развитието му. Ще бъде дискутирана програмата за внедряване на електронното здравеопазване в България и нейната връзка с изграждането на електронно правителство у нас.

В работата на трите сесии на конференцията ще бъдат представени предложения, виждания и решения в областта на телемедицината, здравно-информационните стандарти, внедряването на електронни здравни карти. Специално внимание ще се отдели на болничните информационни системи и тяхното приложение в Европа и България. Защитата на персоналните данни в процеса на внедряване на електронно здравеопазване също е сред темите на националната конференция. На нея ще бъдат изнесени и резултатите от националното проучване за степента на използване на информационните и комуникационни технологии в лечебните и здравните заведения, проведено съвместно от Министерството на здравеопазването, Фондация “Електронно здравеопазване в България” и IDG България.

Сподели в: