Върни се горе

Министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски замина за участие в международна конференция по предотвратяването и ограничаването на разпространението на птичия грип, която ще се проведе на 17 и 18 януари в Пекин, Китай.

На експертно ниво Министерството на здравеопазването ще бъде представено от д-р Тенчо Тенев, главен държавен здравен инспектор на Република България, и д-р Ангел Кунчев, началник на отдел „Надзор на заразните болести”.

Конференцията е на високо политическо ниво и се организира по инициатива на Световната банка, Европейската комисия и Правителството на Китайската народна република. В нея ще участват представители на Световната здравна организация, ФАО и МСЕ (Международната служба по епизоотии), министри и експерти от държави от всички части на света, представители на международни технически представителства, организации и широка общественост.

На конференцията ще бъдат обобщени резултатите от проведената в Женева през ноември 2005 г. Международна среща по проблемите на птичия грип и готовността за пандемия, както и реализацията на приетата от нея и от 60-ата Сесия на Общото събрание на ООН Резолюция за подобряване и повишаване на капацитета на световното обществено здравеопазване.

Една от основните цели на световната среща е да се мобилизира и координира финансова помощ от общността на дарителите за национална, регионална и глобална борба с птичия грип, както и за готовността за възможна пандемия от човешки грип. Ще бъде направен анализ на финансовите стъпки в борбата с разпространението на птичия грип и предотвратяването на грипна пандемия. Ще се обсъди формиране на донорски фонд от над 1 милиард долара в помощ на страните, засегнати от заболяването, и такива, които се намират в рискови зони. Във финансовата рамка ще бъдат идентифицирани механизмите и средствата за подкрепа на различните страни.

По критериите, изработени от организаторите, България е включена в групата на страните с висок риск (заедно с още 60 страни от всички континенти) поради близостта си с възникнали огнища в съседни и близки страни – Турция, Румъния, Украйна, Русия, Хърватска и др.

Предвижда се участниците в конференцията да гласуват „Пекинска декларация”. С нея те поемат ангажимент на високо политическо ниво да осигурят ефективно разработване и прилагане на национални планове за действие и да мобилизират ресурсите в своите страни, обединявайки държавните ведомства, гражданското общество и частния сектор. На заседанието си в четвъртък (12 януари) Министерският съвет прие Национален план на Република България за готовност за грипна пандемия, за чието изпълнение са осигурени 3,692 млн. лв.

Пекинската декларация предлага още обединяване около дългосрочен стратегически план за сътрудничество на международната общност и засегнатите или застрашените страни. Предвижда се по-голяма прозрачност и сътрудничество в глобалната научно-изследователска работа и разработването на качествени ваксини и противовирусни препарати, за да се осигури достъпна цена за всички, които имат нужда от тях.

В декларацията е записано и че добрите практики в контрола на птичия грип и подготовката за грипна пандемия ще бъдат установявани, разпространявани и прилагани в съответствие с най-новите стандарти и международни норми за здравеопазване.

Сподели в: