Върни се горе

В петък, 16 декември, министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски ще посети Кърджали, където ще бъде отбелязана 55-годишнината от основаването на организираното и ефективно профилактично дело в област Кърджали. В честванията, организирани от Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве, ще участват и заместник-министърът на здравеопазването д-р Атанас Додов и главният държавен здравен инспектор д-р Тенчо Тенев.

Годишнината ще бъде отбелязана с научна конференция по проблемите на профилактиката и опазването на общественото здраве. В нея ще участват проф. д-р Любомир Иванов, директор на Националния център по опазване на общественото здраве, чл.-кор. проф. д-р Богдан Петрунов, директор на Националния център по заразни и паразитни болести, доц. д-р Радостина Георгиева, директор на Националния център по радиобиология и радиационна защита, д-р Жени Стайкова, директор на Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве, Кърджали.

Засилването на профилактиката, реализирането на профилактични програми е един от основните приоритети в управленската програма на Министерството на здравеопазването. РИОКОЗ – Кърджали работи активно в тази насока. С нейно участие през 1996 г. в града е учредена Обществена коалиция за здраве, чиято цел е да подпомогне населението в избора му на здравословен начин на живот. За организация на профилактичните дейности в общината коалицията е приела принципите и задачите на международната програма СИНДИ за профилактика на хроничните неинфекциозни болести. Сдружението се базира на широка обществена подкрепа.

В началото на 2006 г. стартира най-новият проект на Обществената коалиция за здраве в Кърджали - “Научи и предай нататък”, който е насочен към здравно възпитание и социална интеграция на млади момичета от ромски произход. Той е разработен съвместно от Обществената коалиция за здраве и фондация “Партньори България”, в сътрудничество с Американската агенция за международно развитие, като част от програма за финансиране на проекти, свързани с интеграция на групи население с намалени възможности или от малцинствен произход. Основните дейности по проекта ще се осъществяват в квартал “Боровец” на община Кърджали.

Сподели в: