Върни се горе

Министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски издаде заповеди, с които извърши промени в съветите на директорите на осем лечебни заведения за болнична помощ със 100% държавно участие.

Шест от лечебните заведения са сред болниците, в които поради голямата им задлъжнялост бяха извършени проверки от Министерството на здравеопазването на тяхната дейност и финансово състояние. Решенията за смени в съветите на директорите са взети след детайлен анализ на медицинските и финансовите показатели, на причините за задлъжнялостта и възможностите за стабилизиране и развитите на лечебните заведения. Целта е да се постигне по-добро управление на болниците и функционирането им в новите условия през 2006 г.

Извършени са промени и в съветите на директорите на други две болници.

Със заповедите на министър Гайдарски са освободени членовете на съветите на директорите на Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина «Пирогов», Многопрофилна болница за активно лечение «Царица Йоанна», София, Многопрофилна болница за активно лечение «Александровска», София, Университетска многопрофилна болница за активно лечение «Света Марина», Варна, Университетска многопрофилна болница за активно лечение «Д-р Георги Странски», Плевен, Университетска многопрофилна болница за активно лечение, Стара Загора.

При освобождаването си членовете на съветите на директорите не са освободени от отговорност.

Със заповеди министър Гайдарски определи новите състави на съветите на директорите:

В МБАЛСМ «Пирогов» членове на Съвета на директорите са: д-р Атанас Додов (заместник-министър на здравеопазването), проф. Огнян Хаджийски, проф. Шери Таджер, доц. Димитър Раденовски, доц. Спас Спасков.

В МБАЛ «Царица Йоанна» членове на Съвета на директорите са: Янка Кюркчиева (парламентарен секретар на МЗ), проф. Кунчо Кунев, проф. Никола Григоров, доц. Бойко Коруков, доц. Григорий Неделков.

В МБАЛ «Александровска» Съветът на директорите включва: д-р Матей Матеев (заместник-министър на здравеопазването), проф. Виолета Димитрова, проф. Николай Цанков, доц. Асен Златев, д-р Чавдар Еленков.

В УМБАЛ «Света Марина», Варна в Съвета на директорите влизат: Димитрина Николова (директор на дирекция в МЗ), проф. Димитър Минчев, доц. Красимир Иванов, доц. Яко Георгиев, д-р Валерия Колева.

В УМБАЛ «Д-р Георги Странски», Плевен Съветът на директорите включва: Венцислав Ангелов (директор на дирекция в МЗ), проф. Григор Горчев, доц. Васил Тодоров, доц. Емил Балтов, д-р Елена Велчева.

В УМБАЛ, Стара Загора членове на Съвета на директорите са: доц. Стоян Александров (директор на дирекция в МЗ), доц. Живко Караколев, доц. Валентин Стоянов, д-р Александър Юлиянов, д-р Емил Славов.

Новите състави на съветите на директорите на болниците са в процес на съдебна регистрация. Новите бордове трябва да изберат изпълняващ длъжността изпълнителен директор на болницата до провеждането на конкурс.

Новите бордове трябва да разработят оздравителни програми на болниците за намаляване на задлъжнялостта им, за стабилизацията и развитието им.

Със заповеди на министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски за член на Съвета на директорите на Инфекциозна болница, София е определена доц. Татяна Червенякова, а за член на Съвета на директорите на МБАЛ «Св. Иван Рилски» - проф. Йордан Шейтанов.

Сподели в: