Върни се горе

Министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски ще участва в заседание на Съвета на министрите на Европейския съюз по заетост, социални въпроси, здравеопазване и защита на потребителите (ЕPSCO), което ще се състои на 8 и 9 декември (четвъртък и петък) в Брюксел.

На 8 декември ще се разискват въпроси по заетостта и социалната политика, а вторият ден от срещата (9 декември) ще бъде посветен на здравеопазването. В нея ще вземе участие и заместник-министърът на здравеопазването д-р Валери Цеков.

В дневния ред на заседанието на Съвета в частта здравеопазване и защита на потребителите са включени дискусии по три основни въпроса - здравни аспекти на пандемичния грип; регламент относно медицинските продукти за педиатрична употреба; Зелена книга на ЕК за подобряване на психичното здраве на населението.

За политическия дебат по здравните аспекти на пандемичния грип Европейската комисия е подготвила два документа – относно генералната подготовка при всякакъв вид епидемични взривове и конкретно относно подготовката при птичи грип. Дискусията ще се концентрира върху подготовката за евентуално разпространение на болестта сред хората, набелязвайки мерки, които да бъдат взети в тази връзка. Ще се обсъди политиката на европейските страни относно опасността от пандемичен грип и опасностите за човешкото здраве, сътрудничеството между страните-членки и засилването на координацията на действията им за осигуряване на високо ниво на готовност за посрещане на грипна пандемия.

Основните цели на регламента относно медицинските продукти за педиатрична употреба включват стимулирането на повече изследвания в областта на педиатричните лекарства, гарантиране, че лекарствата, прилагани за лечение на деца, са получили такова разрешение за употреба, като едновременно се предотврати дублирането на клиничните изпитвания върху деца и се избегне забавянето на получаване на разрешение за употреба на лекарствени продукти за останалите възрастови групи. Предстои по тези въпроси да бъде постигнато политическо споразумение.

Целта на Зелената книга на Европейската комисия за подобряване на психичното здраве на населението е да предизвика дебат в европейските институции, правителствата, здравните професионалисти, участниците в другите сектори, гражданското общество, включително пациентските организации, за да се обсъди съответствието на психичното здраве за ЕС, необходимостта от стратегия на ниво Европейски съюз за неговото подобряване и приоритетите в тази насока. Зелената книга предвижда, освен грижи и лечение, да се наблегне на обширна стратегия за промоция, превенция, преодоляване на стигмата, дискриминацията и социалната изолация. Предложените действия целят взаимодействие между държавите-членки и по-активно въвличане в тези процеси на пациентски организации.

Европейската Комисия възнамерява да публикува резултатите от консултациите заедно със Стратегия на ЕС по психично здраве до края на 2006 г.

С решение на Министерския съвет от 1 декември бе одобрено Административно споразумение за прилагане на двустранната спогодба за социално осигуряване с Великото херцогство Люксембург. Споразумението ще бъде подписано на 8 декември от министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски и министъра на труда и социалната политика г-жа Емилия Масларова при посещението им в Брюксел.

Сподели в: