Върни се горе

На 25 и 26 ноември (петък и събота) министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски ще участва във Втория форум на министрите на здравеопазването със специалното участие на министрите на финансите на страните от Югоизточна Европа, който се провежда в Скопие.

В срещата ще участва и д-р Валери Цеков, заместник-министър на здравеопазването и национален координатор по здравеопазване на Инициативата за социално сближаване по Пакта за стабилност.

Форумът има статут на конференция на министерско ниво за страните от Югоизточна Европа с участието на министрите на здравеопазването и на финансите.

По време на Министерската конференция проф. Радослав Гайдарски ще представи проект “Създаване на регионални мрежи и системи за събиране и обмен на социална и здравна информация”.

Министерската конференция е на тема „Здравно и икономическо развитие на Югоизточна Европа през 21 век” и на нея ще се дефинират и одобрят приоритетите за дългосрочно сътрудничество в областта на здравеопазването. Форумът се организира от Съвета на Европа, Банката за развитие към Съвета на Европа и Европейското бюро на Световната здравна организация и се провежда в рамките на Инициативата за социално сближаване на Пакта за стабилност.

Втората министерска конференция е следващата стъпка след подписаната през 2001 г. в Дубровник Декларация за координиране на усилията в здравния сектор в Югоизточния регион.

Три са целите на Втория форум на министрите на здравеопазването. Водещ приоритет е консолидиране на връзката на създадената Здравна мрежа на страните от Югоизточна Европа на регионално ниво чрез увеличаване на трансграничните възможности за местно партньорство, работа по подобряване здравето и укрепване на връзките между съседните държави. Второто направление е насочено към подкрепа на министерствата на здравеопазването в управлението на регионални здравни проекти и създаването на реални възможности за устойчиво и дългосрочно подобряване на общественото здраве. На Конференцията ще се подчертае и икономическият потенциал на здравето като начин за увеличаване продуктивността и намаляване на обществените разходи при болест.

Участниците в конференцията ще приемат Декларация от Скопие „Здравно и икономическо развитие на Югоизточна Европа през 21 век” . Тя е израз на политическата воля на страните да продължат сътрудничеството в областта на здравеопазването, да очертае нови пътища за здравно и икономическо развитите в региона. Декларацията е основен документ на Министерската конференция, под който трябва да сложат подписите си 8-те министри на здравеопазването на страните-партньори по Инициативата за социално сближаване, както и представителите на партниращите организации.

Новият документ ще конкретизира пътищата за здравно и икономическо развитие в Югоизточна Европа и регионалното сътрудничество. Ще даде възможност на страните от региона да работят заедно за подобряване на здравето.

Към Декларацията е приложен “Статут на здравната мрежа” , в който са изложени целите и задачите на политическия орган, наречен Здравна мрежа за Югоизточна Европа в рамките на Инициативата за социално сближаване на Пакта за стабилност. В документа е представена организационна структура на Здравната мрежа, принципите и отговорностите по проектите, приоритетите за сътрудничество и финансиране. Предвижда се да се създаде регионален център, който да координира сътрудничеството в областта на общественото здраве.

Социалната стабилност и икономическият растеж са водещи фактори за подобряването на здравното обслужване и в частност психично-здравното обслужване в страните от Югоизточна Европа. В националните политики на страните едно от важните направления е модернизацията на здравната политика. Здравните реформи ще дадат възможност на правителствата да инвестират и да съсредоточат усилията си в областта на общественото здраве, да осигурят висококачествено здравно обслужване по стандарти близки до стандартите на Европейския съюз и препоръките на Световната здравна организация.

Проектът “Създаване на регионални мрежи и системи за събиране и обмен на социална и здравна информация” , който проф. Гайдарски ще представи пред участниците във форума, е предложен от български експерти. В Националния център по опазване на общественото здраве е създаден регионален офис, който координира работата на 8-те държави-партньори по проекта.

С осъществяването на проекта ще се създаде и въведе компютъризирана информационна система за ефективна клинична и мениджърска работа в осемте центрове за психично-здравни услуги в общността. Информацията за лечението и рехабилитацията на различни групи психично болни, която ще се събира и анализира, ще подпомогне осемте държави в процеса на изпълнение и управление на политиката в областта на психичното здраве. Информационната система за лица с психически нарушения ще служи като практически инструмент при вземането на решения на регионално, национално и локално ниво.

Сподели в: