Върни се горе

Министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски ще участва в среща на министрите на здравеопазването на държавите - членки на Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа. Срещата се провежда на 19 ноември в Атина, в рамките на Председателството на Република Гърция на Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа (SEECP).

Срещата е посветена на развитието на сътрудничеството между страните в сферата на здравеопазването и укрепването на инфраструктурата в Югоизточна Европа. Основна тема са проблемите пред Балканските страни във връзка с разпространението на птичия грип и готовността им за посрещане на грипна пандемия.

Целта на срещата на министрите на здравеопазването е на високо политическо ниво да се обмени информация и да се установи Регионален план за действие на Балканите за справяне с различните случаи и предизвикателствата пред здравните системи на всички съседни страни в условията на настъпване на птичия грип в Европа. Ще се обсъди готовността на тези държави, състоянието на подготвителните работи и планирането в тях за справяне с грипна пандемия.

Освен държавите-членки на SEECР за участие са поканени министри на здравеопазването на държавите, които граничат с тях – Република Молдова, Руската федерация, Украйна, Армения, Азербайджан, Грузия и Кипър, в които може да има риск от птичи грип. Ще присъстват и представители на Европейското регионално бюро на Световната здравна организация, на Европейския център за превенция и контрол на болестите (ECDC), на Европейската комисия, на Генералната дирекция по здравеопазване и защита на потребителите и комисарят по здравеопазването и защита на потребителите от ЕС Маркос Киприану.

Министър Гайдарски ще запознае участниците в срещата с предприетите действия от българското правителство, което оцени сериозността на проблема и създаде специален Кризисен щаб за ръководство и координация на мерките срещу птичия грип. Разработен бе детайлен Национален пандемичен план, който предстои да бъде утвърден от Министерския съвет. В него са разработени всички необходими противоепидемични мерки, определени са отговорните институции и е определена връзката и взаимодействието между тях на всеки етап от пандемията. Министър Гайдарски ще отчете пред колегите си, че още преди официалното одобрение на плана ветеринарните и здравните органи у нас започнаха изпълнението на най-неотложните мерки, свързани с надзора на заболяването сред дивите и домашни птици, осигуряване на дейността на диагностичните лаборатории, действие на системата за ранно предупреждение и отговор, укрепване на системата за надзор на заразните болести и осигуряване на оптимални запаси от ваксини и антивирусни средства.
Потенциалната заплаха от възникване и разпространение на грип сред животните и хората придобива все по-реални измерения и е възможно да се превърне в едно от най-големите предизвикателства не само към здравните системи, но и към всички държавни структури в страните от региона. На възможността за предизвикване на грипна пандемия може да се отговори ефективно само чрез пълноценно и ефективно международно сътрудничество, координирани действия и обединяване на силите, знанията и ресурсите на всички страни, е позицията на българската държава.

България ще участва пълноценно във всички активности, които бъдат договорени за изпълнение на форума на министрите на здравеопазването в Атина.

Сподели в: