Върни се горе

Днес, 9 ноември, министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски и заместник-министърът на здравеопазването д-р Емил Райнов се срещнаха с представители на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания.

По време на работната среща беше поставен въпросът за възможностите за преразглеждане на проектобюджета за 2006 г. в частта му за здравеопазване, с цел увеличаване на средствата за осигуряваните от МЗ скъпоструващи лекарства, за да могат максимален брой пациенти да получат лечението, от което се нуждаят.

Това искане е заложено в официално депозираните писма от страна на асоциацията в Народното събрание, Министерския съвет, Президентството и Министерството на здравеопазването.

Представителите на сдружението запознаха министър Гайдарски с проблемите по навременното осигуряване с необходимите количества лекарства за болните от рак и оптимизиране на схемата на снабдяване с лекарства. Председателката на организацията Евгения Адърска изрази готовността на организацията да помогне при решаването на конкретните задачи за улесняване на пътя на онкологично болните до необходимото лечение. Представителите на асоциацията подчертаха, че стоят зад Министерството на здравеопазването и подкрепят усилията на министър Гайдарски за по-голям бюджет за здравеопазване през 2006 г. Според тях израз на добра воля и на разбиране на проблемите в здравеопазването е определяне на 5% от БВП за здравеопазване.

Министър Гайдарски обърна внимание, че лично той, както и представителите на БЛС и НЗОК, са настоявали за бюджет за здравеопазването от 5% за 2006 г. и продължава да настоява. Той увери, че има възможност да се дадат целево пари за лекарствените средства за социалнозначими заболявания, в т.ч. за онкологичните. По думите на министър Гайдарски предвидените 95 млн. лв. в проектобюджета на МЗ за лекарства не са достатъчни. Само за 2005 г. има сключени договори за 140 млн. лв. при определени първоначално 60 млн. лв.

Проф. Гайдарски увери, че МЗ разпределя финансовите средствата, с които разполага, по най-справедливия начин за различните пера. Освен това се търсят и други пътища за решаване на въпроса с осигуряването на достатъчно количества медикаменти за болните от рак. В момента се подготвя нова наредба за скъпоструващо лечение. Целта е да бъдат справедливо задоволени нуждите на хората от необходимите медикаменти.

Министърът отново подчерта, че част от парите се изразходват много нецелесъобразно за иновативни лекарствени средства, които са изключително скъпи, и се отпускат за много малък брой пациенти – 10 или 20 болни, а със същите средства може да се осигури лечението на стотици или хиляди онкологично болни с конвенционални лекарствени средства, така че да могат да се обхващат без проблеми и новите случаи на онкозаболявания.

Проф. Гайдарски обясни, че през 2004 г. в Наредбата за скъпоструващо лечение са включени 28 нови медикамента. Общо МЗ осигурява по линия на наредбата 166 лекарствени средства за онкозаболявания, докато в Чехия те са 82 , Италия – 83, Полша – 40.

Заместник-министър д-р Емил Райнов допълни, че в новата наредба за скъпоструващо лечение ще бъдат включени лекарствени средства, които са включени и в Позитивния лекарствен списък. Освен това е регламентиран начинът на изписване на лекарствата и критериите, на които трябва да отговарят болните за получаване на дадено лекарство. Ще бъде изключително завишен контролът по осигуряването на лекарствените средства. Всеки месец електронно ще се обработва информацията за наличностите на медикаментите, така че да не се допуска прозоречен период в лечението на болните.

На работната среща се обсъдиха и въпроси, свързани с улеснението на пътя на онкологично болните до адекватно и ефективно лечение, бърз достъп до качествена специализирана доболнична и болнична медицинска помощ.

За голямо съжаление много средства в края на годината са отивали при определен брой болници, а за другите не оставаше нищо, обобщи министър Гайдарски. Ако от тези 100 млн. лв., които обикновено са давани в края на годината, можехме да заделяме 20, 30 или 50 млн. лв. за другите болници, никога нямаше да стигнем до това положение.

Не можем да делим болните, те трябва да са равнопоставени и да бъдат лекувани по един добър начин, подчерта проф. Гайдарски. Той съобщи, че предвижданите промени в нормативната база целят да гарантират по-добро медицинско обслужване на българските граждани и по-добра защита на техните права и интереси.

Сподели в: