Върни се горе

От 4 до 6 октомври 2005 г. министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски ще участва в 8-мия Европейски здравен форум в Бад Гащайн, Австрия, който тази година е на тема “Създаване на по-добро бъдеще за здраве в Европа”.

Форумът се предшества от Международна конференция на тема “Подобряване на инфраструктурата на здравеопазването в разширена Европа” , която ще се проведе на 4 октомври. На нея ще бъдат обсъждани проблеми, свързани с ролята на здравето и здравеопазването като фактор за икономическото развитие на страните, европейския растеж и конкурентност; състоянието на инвестициите в здравеопазването в новите страни-членки на ЕС и нуждата от инвестиране в тази сфера; изграждането на модерна здравна инфраструктура. Дискусиите ще обхванат предизвикателствата пред европейските правителства за подобряване на здравеопазването чрез качество и технологии; за разработване на европейските регионални политики и здравеопазването; за инвестиции в здравеопазването чрез европейските структурни фондове и други. Ще бъдат обменени мнения за инвестиционните стратегии, използването на иновативни технологии, възможностите ма трансгранично сътрудничество, процедурите за използване на структурните фондове на ЕС.
Лектори и участници в конференцията са представители на правителства и европейски институции, изтъкнати експерти от ЕС, Световна банка и Световната здравна организация, представители на здравни институции и медицински асоциации.

8-мият Европейски здравен форум се открива на 5 октомври с дискусия за глобалното партньорство в здравеопазването. Развитие на електронното здравеопазване в Европа; включване на гражданите в партньорство за здраве; здравни изследвания; лекарствена безопасност и контрол на лекарствата; улесняване на избора на здравословен начин на живот, здравословно хранене и физическа активност са проблемите, които ще бъдат дискутирани на форума, обединени в основната му тема - “Създаване на по-добро бъдеще за здраве в Европа”.
Участниците ще обсъждат новата здравна стратегия на ЕС, проблемите на безопасността на пациента – от изследванията до практиката, партньорството на държавата с нейните граждани, здравните реформи и сигурността на пациента като показатели за разширяващото се здравеопазване в Европа.

Сподели в: