Върни се горе

В петък, 30 септември, от 9.30 ч., в заседателната зала на Министерството на здравеопазването министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски и регионалният директор за Европа на Световната здравна организация д-р Марк Данзон ще подпишат Споразумение за сътрудничество между МЗ и СЗО за периода 2006-2007 г.

След подписването на документа ще се проведе пресконференция.

Двугодишното споразумение предвижда сътрудничеството между МЗ и Европейското регионално бюро на СЗО да се реализира в пет основни направления. Това са подобряване на здравното обслужване на населението; повишаване на здравната промоция и превенцията на незаразните болести; подобряване организацията и готовността за извънредни ситуации в здравеопазването; поддържане на безопасна околна среда; ефективна превенция и надзор на заразните болести.

За реализирането на тези приоритети СЗО ще предостави на България 306 000 долара. Най-голямата част от тази сума – 195 000 долара, се насочват към подобряване на здравната промоция и превенцията на незаразните болести. За подобряване на здравното обслужване са предвидени 25 000 долара. 10 000 долара са предназначени за подобряване на организацията и готовността за извънредни ситуации в здравеопазването. Подобряването на превенцията и надзора на заразните болести ще бъде финансирано с 47 000 долара. Петото основно направление на сътрудничеството е поддържане на безопасна околна среда, за което се осигуряват 29 000 долара.

Сподели в: