Върни се горе

Днес, 29 февруари, министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски ще бъде на посещение във Видин, където ще открие първия дневен център за деца с увреждания, отглеждани в семейна среда, и първото отделение за остри психиатрични разстройства в града.

В 10.30 часа ще започне тържеството в сградата на Дома за медико-социални грижи за деца, където се разкрива първият дневен центът за деца с увреждания, отглеждани в семейна среда.

Новият център ще предлага целодневни и почасови услуги за деца до 7-годишна възраст. В него ще се приемат деца, отглеждани в семейна среда, които се нуждаят от ежедневни специализирани грижи поради заболявания на сърдечно-съдовата система, неврологични заболявания, състояния след инфекции на централната нервна система, заболявания на опорно-двигателния апарат, хронични заболявания и др.
 
В 11.30 часа в Многопрофилната болница за активно лечение „Света Петка” ще бъде открито първото отделение за остри психиатрични разстройства.

В новооткритото отделение ще се приемат пациенти с остри психични разстройства, нуждаещи се от специализирани грижи. До момента на територията на Видин не се извършваше лечение на пациенти с остри психични разстройства, което налага те да бъдат транспортирани за лечение в Държавната психиатрична болница  в Карлуково и в Областния психиатричен диспансер във Враца.

С функционирането на новото отделение ще се облекчат както пациентите, така и техните близки. Създадат се условия за подобряване на качеството на живот на психично болните в областта, осигурява се достъпност и качество на лечението им.

Лекарите и помощният персонал  на отделението, семействата и близките на пациентите са преминали обучителни курсове за повишаване знанията и уменията и за осигуряване на методична помощ.

Двата проекта са финансирани по Програма ФАР „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността на рискови групи” на ЕС и българското правителство.

Сподели в: