Върни се горе

В понеделник, 17 декември, от 9.00 часа министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски ще открие научно-практическа конференция „Новости в лъчелечението”. Тя се организира от Специализирана болница за активно лечение по онкология (СБАЛО) и ще се проведе в аулата на лечебното заведение.
Конференцията се провежда под патронажа на г-жа Зорка Първанова.
В 10.45 ч. ще се състои пресконференция.

На форума ще бъдат разгледани темите за новостите в лъчелечението: от двуизмерното към триизерното лъчелечение, планиращи системи на лъчелечение и тенденции в съвременната брахитерапия. В програмата на конференцията е включено разглеждане на ускорителния комплекс на новата планираща система на Клиниката по лъчелечение СБАЛО.

Клиниката по лъчелечение на СБАЛО е създадена през 1958 г. и е най-големият лъчетерапевтичен комплекс в България, където работят водещи специалисти – лекари, физици, инженери. В нея се осъществяват високо технологични лъчетерапевтични дейности по перкутанно лъчелечение и брахитерапия. В клиниката се намира единственият у нас линеен ускорител с многолистен колиматор, както и апарат за брахитерапия с автоматично посленатоварване и висока мощност на дозата.

За всеки болен с помощта на компютърна планираща система се изчислява индивидуален лъчелечебен план, а чрез локалната компютърна мрежа за управление се архивират данните за проследяване на терапевтичните резултати.

Отделението по дозиметрия и лъчезащита е отличено с международен сертификат за калибриране на високоенергийни фотонни и електронни снопове.

Клиниката разработва международен проект за прилагане на високотехнологична методика за модулирано по интезитет лъчелечение – технология, която предлага на онкологично болните най-съвременно лечение и доказва високия престиж на клиниката.

Сподели в: