Върни се горе

В понеделник, 19 ноември, от 12.30 ч. министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски ще открие нова модерна клиника по интервенционална кардиология в Университетска болница «Св. Марина» във Варна.

Новата клиника се намира в северното крило на VІІІ-ми болничен етаж на Университетската болница, в съседство с разкритата през 2005 г. кардиохирургична клиника. Тя разполага с 10 легла за интензивни грижи и наблюдение на болни, преминали през спешна или планова сърдечна интервенция и с 14 болнични легла за пациенти, при които предстои или е проведена инвазивна диагностична процедура.

Клиниката е обезпечена с най-съвременна апаратура, включваща монитори за непосредствено проследяване на ритъма и параметрите на хемодинамиката, апарати за командно дишане, интрааортен балонен контрапулсатор, ехокардиограф за трансторакални и трансезофагеални изследвания, стрес-система на принципа на велоергометъра, холтерова система за 24 часово проследяване на сърдечния ритъм, електрокардиографи, дефибрилатори и т.н.

Разкриването на новата клиника е част от стратегията на Университетска болница „Св. Марина” във Варна за модернизация на лечебната база, подобряване на достъпа на нуждаещите се хора и повишаване на качеството на оказваните медицински услуги. По този начин ще се даде възможност за по-широк достъп на населението от Варна и региона до съвременните методи на лечение на сърдечните заболявания.

Сподели в: