Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев разговаря с членовете на комисията, назначена във връзка с извършената проверка на дейността на Клиниката по неврохирургия в МБАЛ „Св.Ив. Рилски”. Председателят на комисията проф. д-р Христо Куманов  информира д-р Желев за констатациите, изводите и заключенията на комисията относно спазването на нормативните изисквания в провереното лечебно заведение.

Комисията е констатирала нарушения на нормативните изисквания – липса на разрешение за извършване на дейности по трансплантация в частност на хемопоетични стволови клетки без налични научни доказателства за положителен лечебен ефект при пациенти с неврологични заболявания, отсъствие на положително становище от комисия по етика, както и безспорно констатирани нарушения на чл. 79 от Закона за здравето, който императивно разпорежда медицинската помощ да се осъществява чрез прилагане на утвърдени от медицинската наука и практика методи и технологии.

Въз основа на заключенията в доклада министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев издаде заповед, с която за допуснатите нарушения в лечебното заведение отстранява от заеманата длъжност ръководителя на МБАЛ „Св.Ив.Рилски” доц. Румен Стоилов и извършва промени в състава на борда на директорите на болницата.  В съответствие с разпоредбите на Закона за здравето и Закона за лечебните заведения ще бъдат наложени наказания и на медицинските специалисти в МБАЛ „СВ.Ив.Рилски”, участвали в нерегламентираната медицинска дейност, посочена в доклада на комисията.

Докладът и цялата документация от проверката на комисията са предоставени на съответните компетентни органи – Прокуратура, ДАНС, Икономическа полиция.

Сподели в: