Върни се горе

Днес, 6 април 2004 г., министърът на здравеопазването Славчо Богоев и посланикът на Великобритания Джереми Хили подписаха План за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и департаментите по здравеопазване на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за периода 2004-2005 г.

Планът предвижда сътрудничество в областта наорганизацията, управлението и икономиката на здравеопазването; промоцията на здравето и профилактиката на болестите; диагностиката и лечението на хроничните незаразни заболявания; майчиното и детското здравеопазване, ценовата политика и реимбурсирането на лекарствените продукти, рационалната употреба на лекарства, околната среда и здраве; храните, храненето и трудовата медицина.

Двете страни ще разменят информация за закони, наредби, договори и други документи, отнасящи се до развитието на медицината и общественото здравеопазване. Ще се обменя информация за напредъка и развитието на общественото здравеопазване и здравните услуги, както и за новите технологии и методи на лечение и профилактика.

Двете страни ще обменят специалисти и експерти за участие в научни срещи и форуми.

Споразумението предвижда и пряко сътрудничество между институти и лечебни заведения за болнична помощ в двете страни. Националният център по обществено здраве в София ще си сътрудничи пряко с Агенцията по развитие на здравеопазването в Лондон и Агенцията за промоция на здраве за Северна Ирландия, в Белфаст.

Изпълнението на плана за сътрудничество ще съдейства за подготовката на България за пълноправно членство в ЕС от януари 2007 г., заявиха след подписването на документа посланик Хил и министър Богоев.

Сподели в: