Върни се горе

Споразумението се подписва в рамките на посещението на хърватския министър-председател г-н Ивица Рачан у нас и предвижда сътрудничество в областта на промоцията на здраве и профилактиката на болестите, на осъществяването на здравния контрол на храните и стоките и противоепидемичния контрол на заразните и паразитните болести.

Сътрудничеството ще се осъществява чрез обмен на информация и нормативни документи, обмен на специалисти, участие в международни прояви, организирани в една от двете страни, директни контакти и сътрудничество между здравни и лечебни заведения, дейности по двустранни проекти и др.

Подписването на Споразумението ще прекрати действието на Спогодбата в областта на здравеопазването, социалните грижи и плановото изграждане на населените места между Народна република България и Съюзна федеративна република Югославия от 16 януари 1963 г.

Сподели в: