Върни се горе

Днес, министърът на здравеопазването доц. Божидар Финковще подпише Споразумение за сътрудничество в областта на здравеопазването с Югославия по време на посещението на министъра на външните работи на Съюзната Република г-н Горан Свиланович у нас.

С подписването на споразумението между правителствата на двете държави ще бъде прекратено действието на междуправителствената здравна Спогодба от 16.01.1963, която е морално и терминологично остаряла и не само не подпомага сътрудничеството, но в известен смисъл му пречи. Споразумението ще допринесе за разширяване и конкретизиране на здравното сътрудничество между двете страни в областта на здравната реформа, опазването на майчиното и детско здраве, профилактиката и лечението на незаразните заболявания (онкологични, белодробни, диабет, травматизъм, ендемична нефропатия), санитарно-епидемиологичния контрол на инфекциозните и паразитни заболявания, лекарствената политика, подготовката и следдипломното обучение на медицински кадри. Предвижда се и сътрудничество в областта на медицинската наука при обявен взаимен интерес в определени области от науката.

Споразумението предвижда, че конкретизирането на здравното сътрудничество и финансовите условия за неговото осъществяване ще намерят място в планове за сътрудничество между Министерство на здравеопазването на България и Съюзния комитет за труд, здраве и социални грижи на Югославия. Министерство на здравеопазването има готовност и веднага след подписването ще започне подготовката на Проект на такъв двустранен план.

Сподели в: