Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев посети  гр. Кърджали по повод 10-годишнината от стартирането на Програмата СИНДИ на Световната здравна организация за профилактика на хроничните неинфекциозни болести.

Програмата се реализира в осем региона на страната като модел за ефективно взаимодействие между държавните, местните власти и неправителствения сектор за подобряване здравето на населението чрез намаляване на предотвратимата смъртност, заболяемостта и последиците за здравето от най–често срещаните хронични неинфекциозни болести. Основен двигател на Програмата СИНДИ е Обществената коалиция за здраве в Кърджали, в която влизат представители на общината и Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве, изявени лекари, стопански ръководители и граждански сдружения. В резултат на успешното осъществяване на   Програмата в региона са проведени кампании за борба с рака на гърдата и остеопорозата,  за репродуктивното здраве на жената и подобряване на здравно-социалните грижи, както и скрининги  съвместно с неправителствени организации.
 
Посещението започна със срещи на министър Желев с областния управител г-н Ангел Коджаманов и с кмета на града г-н Хасан Азис. Министърът бе запознат с постигнатото до този момент и с конкретните проблеми в областта на здравеопазването.

Д-р Евгений Желев откри новия Информационен център с централна регистратура в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” – гр. Кърджали, а след това и обновеното Отделение по образна диагностика на болницата. На откриването на центъра министър Желев заяви, че подкрепя усилията на ръководството на болницата, което показва европейски стандарт в обслужване на пациентите с изградените изнесени офиси. Министърът подчерта, че политиката на МЗ е да подпомага и развива областните многопрофилни болници като лечебни заведения, които обслужват голям брой население и са гръбнакът на здравеопазването.

Д-р Тодор Черкезов, директорът на многопрофилната болница „Д-р Атанас Дафовски”, изрази благодарност на министър Желев за предоставените през тази година инвестиционни средства за развитие на лечебното заведение, чийто размер през 2008 г. е увеличен двойно в сравнение с 2007 г.

В новия Информационен център гражданите ще имат възможност да получат информация за всички медицински дейности, извършвани в лечебното заведение, да се запишат за преглед или изследване и да ползват  допълнителни административни услуги.  

Обновеното отделение по образна диагностика на болницата разполага с оборудване за рентгенова диагностика, мамограф, ехограф и компютърен томограф и извършва всички видове конвенционални рентгеноскопични и рентгенографични изследвания. Отделението обслужва пациенти от цялата Кърджалийска област. За деветмесечието са направени 2890 компютърни томографии и 10337 рентгенографии.

На срещата с ръководителите на  лечебните заведения в региона и с ръководството на болницата министър Желев се ангажира МЗ да осигури ядрено-магнитен резонанс и нови апарати за хемодиализа за нуждите на болницата. Той подчерта, че през следващата година средствата за здравеопазването са увеличени с близо 500 млн. лв. Основно те са предназначени за НЗОК, което ще позволи по-добро финансиране на клиничните пътеки. Във връзка с изработването на Националната здравна карта министър Желев посочи, че основните критерии при преструктурирането на лечебните заведения ще бъдат извършваната реална дейност и съществуващата необходимост, с оглед обслужваването на населението от региона. Министърът отново заяви, че основната цел е осигуряването на качествена, достатъчна и достъпна медицинска помощ. Определящо в това отношение ще бъде съответствието с изпълнението на националните медицински страндти.
 
Д-р Евгений Желев откри обновения Дом на здравето в РИОКОЗ-Кърджали и посети Центъра за профилактика на социално значими заболявания, изграден по проект на Обществената коалиция за здраве по Програмата СИНДИ.

Министър Желев изтъкна, че Кърджали е единственият град в България с Дом на здравето. Домът е реконструиран изцяло и модерно оборудван, а експозициите в него са обновени с финансиране от МЗ. По този начин той се превръща в център за здравни знания и място за провеждане на семинари, обучения и конференции.

За личния принос на министър Евгений Желев за успеха на Програмата СИНДИ председателят на Обществената коалиция за здраве в Кърджали – кметът на града г-н Хасан Азис, връчи на министър Желев бронзовата статуетка, която е знакът на Програмата. От своя страна министър Желев връчи на г-н Хасан Азис плакет на МЗ за активния му принос в Коалицията за здраве, превърнала се в забележителен пример за сътрудничеството на държавните и общинските власти, както и неправителствения сектор за постигане на резултати в здравеопазването, каквито българските граждани очакват.
Сподели в: