Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев получи специално поздравително писмо от г-жа Розелин Башло-Наркен, министър на здравеопазването, младежта и спорта на Република Франция, по повод назначаването му на поста министър на здравеопазването в българското правителство.

В своето писмо г-жа Башло-Наркен изказва своите искрени поздрави и пожелания за успех на д-р Желев при изпълнение на новите му функция. Тя изразява своята увереност, че двете страни ще работят заедно по теми от взаимен интерес, особено в рамките на предстоящото френско председателство на Европейският съюз.

Поздрави по случай назначаването на поста министър на здравеопазването на Република България отправи към д-р Евгений Желев и г-н Алан Джонсън, държавен секретар по здравеопазване в Обединеното кралство.

 Г-н Джонсън изказва своето убеждение, че д-р Желев ще намери работата на новия си пост като награда и предизвикателство. Той изрично подчертава, че Обединеното кралство и България са партньори в Европа и се надява двете страни да работят заедно срещу предизвикателствата, пред които е изправен днес ЕС.

Здравните въпроси са жизнено важни за народите на всяка страна и представляват ключова област, в която ние може да предоставим чиста полза за нашите граждани, пише в края на обръщението към министър Евгений Желев държавният секретар по здравеопазване на Обединеното кралство г-н Алан д-р Джонсън.

Сподели в: