Върни се горе

С протокол № РД-16-365 от 8 август 2008 г. министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев освободи членовете на Съвета на директорите на Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” ЕАД.  От същата дата са прекратени пълномощията им по договор № РД-16-289 от 1 юли 2008 г. за възлагане управлението на лечебното заведение.

С протокола са определени новите членове на Съвета на директорите на МБАЛ „Св.Ив. Рилски”. Това са  д-р Дечо Дечев, г-жа Стела Здравкова, г-н Кирил Кирилов и д-р Райна Робева.

На своето първо заседание новият съвет избра за председател г-жа Стела Здравкова, а за изпълнителен директор на болницата д-р Дечо Дечев.

В изпълнение на новите ангажименти д-р Дечев е подал молба за освобождаване от Управителния съвет на НЗОК.

Сподели в: