Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев се срещна днес, 14 май, с ръководствата на медицинските университети и медицинските факултети в страната. В разговора бяха обсъдени проблемите на медицинското образование, работата и финансирането на университетските болници, акредитацията на лекарите, възможностите за развитие на българската медицинска наука и европейските перспективи на медицинското образование у нас.

В срещата участваха ректорите на Медицинските университети в София проф. Ваньо Митев, Пловдив – доц. Георги Паскалев, Варна - проф. Анелия Клисарова, Плевен - проф. Григор Горчев, и декани на медицински факултети.

Представителите на медицинските академични среди изказаха благодарност, че още в началото на своя мандат министърът на здравеопазването активно търси тяхното мнение и техните идеи за развитието на реформата в здравната система и капацитета на човешките ресурси в нея.

На срещата бе взето решение ректорите на медицинските университети да подготвят пакет от предложения за подобряване на ефективността на медицинското образование и подобряване качеството на медицинските услуги в университетските болници.

Сподели в: