Върни се горе

На 19 декември 2008 г. /петък/ министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев ще бъде на посещение в гр. Самоков.

Програмата ще започне със среща на министър Желев с кмета на града Ангел Николов. По-късно министърът на здравеопазването ще открие Сектор по компютърна томография към Отделението по образна диагностика в МБАЛ-Самоков. На тържеството са поканени да присъстват представители на местната власт, на областната управа, директорите на РИОКОЗ и РЦЗ, РЗОК, директори на ЦСМП-София и София област, управители на здравни заведения  от Софийска област.

Отделението е едно от основните звена в дейността на болницата за извършване на качествена диагностика. В него  се извършва голям обем рентгенодиагностична дейност – графични, скопични и контрастни изследвания на всички органи и системи на човешкото тяло и мамографии. Разполага със стационарен рентгенов апарат “Филипс-супер 70” за графия и скопия, мамограф, мобилен рентгенов апарат “Медирол”, мобилен рентгенов апарат “SR-130”, компютър томограф Somatom Spirit. Спиралният компютър томограф в Сектора за компютърна томография  е на стойност  464 700 лв. Извършено е и преустройство на помещението за монтаж на апаратурата на стойност 110 862 лв., с което то отговаря изцяло  на изискванията на Европейските стандарти.

Годишно Отделението по образна диагностика обслужва около 7000 пациенти от  общините Самоков и Долна баня, 2 курортни комплекса и 16 вилни зони с население от 50 хиляди жители. В Отделението работят  3 лекари, 5 рентгенови лаборанти и 1 санитар. 

Новият Сектор по компютърна томография ще бъде осветен с водосвет от представители на БПЦ.

Сподели в: