Върни се горе

Организацията и качеството на медицинското обслужване в многопрофилните болници е ключов въпрос, защото става дума за качеството на здравеопазването, за подобряване управлението на болниците, за осигуряване на достъпна и достатъчна медицинска помощ, заяви министърът на здравеопазването д-р  Евгений Желев в своето приветствие до участниците в националната конференция. Убеден съм, подчерта той, че като участници в тази проява, със своя доказан професионализъм вие ще допринесете за намирането на оптимален вариант за управление на болничните структури. 

В своето изказване пред конференцията министър Желев изтъкна, че подобряване на условията на работа в болничните заведения е сред приоритетите задачи на Министерството на здравеопазването с цел по-добро обслужване на пациентите. Министърът заяви, че откриването на обновения Медико-диагностичен блок на МБАЛ Хасково е знак, че в българското здравеопазване се случват добри неща. По-нататък д-р Желев съобщи, че с бюджета за 2009 г. са осигурени достатъчно средства за капиталови вложения, ремонтни дейности, осигуряване на апаратура, което е елемент от провежданата политика за модернизация на българското здравеопазване. Допълнителни  възможности за това дава  и усвояването на средства по европейските фондове, както и осигуряване на приходи от приватизация на обособени части на болниците.

По-рано днес д-р Евгений Желев официално откри и обновения Медико-диагностичен блок в Многопрофилната болница за активно лечение в Хасково, която отбелязва своята 120-та годишнина.

Сподели в: