Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев се срещна с ръководството на Съюза на българските медицински дружества. Съюзът е доброволна неправителствена организация на лекари и специалисти с висше образование, работещи в областта на медицината и образованието. Председателят на Съюза доц. д-р Тодор Попов информира д-р Желев за дейността на организацията, която има над 12 000 членове, и представи нейните основни цели и задачи.  Поставен беше въпросът, че с промяна в Закона за здравето от 2004 г. е отнета функцията на Съюза за участие в продължителната професионална квалификация на лекарите. 

Министър Желев подкрепи необходимостта от промяна в закона и в съответните нормативни документи с цел тези функции на Съюза да бъдат възстановени в името на подобряване качеството на медицинските услуги. Министърът на здравеопазването изрази подкрепа и на искането представител на Съюза на медицинските дружества да участва като член на Висшия медицински съвет. „Съюзът е организация с история и представлява България в UEMS (Европейския съюз на медицинските специалисти) - заяви д-р Желев - и той трябва пълноценно да изпълнява функциите и задачите си”.

Министър Желев беше информиран  за предстоящата в началото на 2009 г. среща на експерти на Европейския съюз на медицинските специалисти в София, която ще се проведе под патронажа на министъра на здравеопазването.

Сподели в: