Върни се горе

Да осигурим един нормален и добър живот на нашите деца – каквито са мотото и препоръките на европейските институции. С тези думи министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев сложи подписа си върху Европейската харта „Здраво сърце”. С този акт нашата страна официално се присъединява към останалите страни-членки на Европейския съюз, които ще прилагат политиката и приетите мерки съгласно европейските договори на високо ниво. 

„Това няма да бъде еднократен акт, а продължение на дългогодишна работа”, увери министърът на здравеопазването. Той каза, че подписването на Европейската харта „Здраво сърце” е очакван ангажимент на правителството на Република България за решаването на този важен за страната ни проблем – превенцията и лечението на сърдечно-съдовите заболявания. Предстои ни много работа и съм радостен, че толкова специалисти, организации и институции участват в нейното изпълнение, допълни министър Желев.

Целта на Европейската харта „Здраво сърце” е да направи борбата срещу тези заболявания и тяхната профилактика един от приоритетите в политиката по отношение на общественото здраве в европейските страни. Тя представлява рамката, върху която правителството и неправителствения сектор ще положат тепърва много усилия за превенцията и лечението на сърдечно-съдовите заболявания.

Сърдечно-съдовите заболявания са основна причина за смъртните случаи сред населението на Европа – половината от всички смъртни случаи, причинявайки смъртта на повече от 4.35 млн. души в 52-те държави-членки на Европейския регион на Световната здравна организация, 1,9 млн. от които -  в страните-членки на ЕС. Тези заболявания са причина за смърт при над 66 % от българите.

Целите, които си поставя Хартата са да се намали бремето на страните-членки на Европейския съюз по отношение на сърдечно-съдовите заболявания и да се ангажират усилията на страните по отношение на тези заболявания. Държавите, подписали Европейската харта „Здраво сърце” се насърчават и подкрепят в мерките за промяна на начина на живот за превенция на сърдечно-съдовите заболявания, като те бъдат поставени в дневния ред на политическия живот на държавите.

Сподели в: