Върни се горе

Днес в Разград министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев откри обновените отделения по хирургия, рехабилитация и долекуване в МБАЛ „Св. Иван Рилски”.

Практическо приложение на проекта „Реформа в здравния сектор” на Световната банка и МЗ са и нови и реновирани отделения в Исперих и Кубрат, които ще бъдат открити от министър Желев в събота, 27 септември.

Общите инвестиции по програмата за преструктуриране на общински болници от пилотна област Разград са в размер на 2 361 750 лв, финансирани по проект „Реформа в здравния сектор” със заем от Световната банка и предоставени на МБАЛ в Разград, Исперих и Кубрат безвъзмездно. 51 % е държавното участие в МБАЛ „Св. Иван Рилски” – Разград, а лечебните заведения в Исперих и Кубрат са изцяло общинска собственост.

Министър Евгений Желев се срещна в Разград и с областния управител Наско Анастасов, и с кмета на града Денчо Бояджиев.

На Центъра за спешна медицинска помощ – гр. Разград д-р Желев предаде първата от 100-те, закупени от Министерството на здравеопазването нови и напълно оборудвани линейки, които са снабдени с пълен комплект медицинска апаратура.

Сподели в: