Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев се срещна с Роберто Паницо, директор по здравеопазването, социалната защита и информационните технологии в Областното управление на Автономния регион Фриули – Венеция - Джулия на Република Италия.

Обсъдено беше Споразумение за насърчаване на взаимното развитие в секторите „Здравеопазване” и „Комуникационни технологии” между Министерството на здравеопазването на Република България и автономния италиански регион.
Ще се насърчава сътрудничеството и взаимодействието по проблемите в областта на онкологията, трансфера на услугите извън болниците и подготовката на кадри. Ще бъдат проучени актуални въпроси, свързани с хармонизацията на болничните системи със специална насоченост към новите постижения, високите и специализирани технологии.

Създават се и нови възможности за изследователска дейност в биомедицината, подготовката на обща база данни и участието в дейността на международни изследователски центрове.

Български експерти и лекари-специалисти ще имат възможност да повишат квалификацията си в Националния център по онкология  в гр. Авиано. От италианска страна бе предложено пряко сътрудничество с Медицинския университет във Варна и Общината в областта на онкологията, действието на регионални програми за диабетно и онкологично болни, както и за тяхното управление. Със съдействието на Асоциацията на болниците в България ще се развива междуболничното партньорство.

Сподели в: