Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев откри обновена клиника „Майчин риск” в Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение „Майчин дом”. Средствата за ремонта на стойност 250 000 лв. са осигурени по проект „Красива България”, Министерството на здравеопазването и СБАЛАГ „Майчин дом”.

Клиника „Майчин риск” е специализирана за наблюдение и лечение на високорискови бременни жени с различни усложнения на бременността – високо кръвно налягане, захарен диабет и други ендокринни заболявания, резус-несъвместимост, сърдечно-съдови заболявания, тежки хиперемезиси, фетална хипотрафия, спонтанни аборти и др.

Клиниката разполага с три отделения – за високорискова бременност, обща акушерска патология и отделение с повишен инфекционен риск. Всяка година през клиниката преминават около 1800 бременни с  различни усложнения на бременността.

Освен стандартните диагностични изследвания в клиниката се извършват всекидневно мониториране и доплерово изследване на кръвотока на плода и бременната, както  и всички диагностични терапевтични и инвазивни процедури.

Началник на клиника „Майчин риск” е проф. Стоимен Иванов.

Сподели в: