Върни се горе

Тепърва предстои дискусия, която ще послужи за основа при изготвяне на Националната здравна карта, която се очаква да бъде приета в края на годината. Това заяви  министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев, който откри семинара „Разработване на план за преструктуриране на болничната помощ в България”. Форумът бе организиран от Министерството на здравеопазването, с участие на експерти от Световна банка и консорциум Credes Groupe Burgeap-Acodess, Франция. „Предложенията на нашите партньори за преструктуриране на болниците се базират и на нашата стратегия за развитието на здравеопазването”, уточни министър Желев.

Не е необходимо закриване на болници в България. Необходимо е тяхното преструктуриране, както и развиване на публично-частно партньорство в сектора, препоръча г-н Патрик Морделе, експерт на консорциума Credes Groupe Burgeap-Acodess. Той препоръча организиране работата на болничната мрежа у нас да стане на основата на шест евро-региона, включващи съществуващите в момента 28 области. Предложението включва създаването на шест евро-регионални здравни агенции с изпълнителни директори, назначавани от министъра на здравеопазването.

В България има нужда от разкриване на легла за долекуване и продължително лечение, каза г-жа Елизабет Антунес експерт на консорциума Credes Groupe Burgeap-Acodess. На срещата бяха представени и обсъдени предлаганите от експертите критерии за преструктуриране на болничната помощ у нас като време за транспортиране на пациент до най-близката болница, брой годишни раждания на АГ-отделение, брой оперирани на една операционна и др.

В срещата взеха участие д-р Румяна Тодорова, директор на Националната здравноосигурителна каса, д-р Матей Матеев, заместник-министър на здравеопазването, доц. Асен Златев, член на ръководството на Асоциацията на университетските болници, д-р Симеон Василев, председател на Националното сдружение на областните болници, представители на Националното сдружение на общините в Република България, Районните центрове по здравеопазване, Медицинските университети, директори на водещи болници у нас, национални консултанти, експерти в МЗ.

Сподели в: