Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев продължи поредицата инициирани от него срещи по актуални проблеми на здравната система и политиката на здравеопазването. Пред ръководителите на университетските болници и на специализираните болници с национално значение той представи краткосрочните приоритети на ръководството на Министерството.

Участниците в срещата обсъдиха въпроси, свързани с финансирането на здравната система, с приватизацията на лечебни заведения, с демонополизацията на здравното осигуряване, с  готовността за работа по европейски проекти.

Акцентите в дискусията бяха поставени върху подобряване финансирането на здравеопазването и достигане 5% от брутния вътрешен продукт, промяна в статута на университетските болници с оглед по-адекватното заплащане на многостранната им дейност, прякото участие на болниците в процеса на договаряне на Националния рамков договор и актуализиране цените на клиничните пътеки.

На срещата се взе решение за провеждане на национална конференция по проблемите на университетските болници в страната.

Директорите на университетските болници и на специализираните болници с национално значение благодариха за възможността да представят своите идеи за  промените в здравната система и за ефективното управление на болничните заведения. Те изразиха готовност да подкрепят ръководството на Министерството при реализирането на  приоритетните задачи, както и да участват в работни групи за промени в нормативната уредба, свързана с условията за финансирането и гарантирането  качеството на болничната дейност.

Сподели в: