Върни се горе

Проблемът със здравнонеосигурените български граждани бе обсъден на среща между министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски и министъра на труда и социалната политика г-жа Емилия Масларова. В срещата, състояла се в МЗ, участваха и заместник-министри от двете министерства, както и управителят на Националния осигурителен институт г-н Йордан Христосков.

В разговора бяха обсъдени варианти за решаване на проблема със здравнонеосигурените български граждани. Направен бе анализ на структурата на хората с прекъснати здравноосигурителни права, като са диференцирани 4 основни групи.

Министър Масларова и министър Гайдарски се обединиха около позицията при уточняване на механизмите за решаване на този проблем да се води диференцирана политика, като за всяка една група неосигурени ще се предприеме различно решение.

Двамата министри се уточниха през тази седмица по обсъжданите варианти да се вземе мнението и на Комисията по здравеопазване към Народното събрание. След това ще се излезе с единно становище, което ще се внесе в Министерския съвет и в Народното събрание да вземане на решение.

Сподели в: